patron parafii 1
patron klasztoru 1

Aktualności

18 stycznia 2020

Szkoła Maryi – sesja zimowa – 14 – 16 lutego 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na sesję jesienną Szkoły Życia Chrześcijańskiego Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła.
15 stycznia 2020

Tydzień ekumeniczny

Od 18 do 25 stycznia przeżywamy w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tegorocznym hasłem są słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: „Życzliwymi bądźmy” (por. Dz 28, 2).
29 grudnia 2019

Jak się przygotować do wizyty duszpasterskiej?

Głównym powodem wizyty duszpasterskiej jest chęć poznania parafian, ich problemów oraz ich opinii na temat funkcjonowania parafii.
29 grudnia 2019

Plan wizyty duszpasterskiej

W czwartek, 2 stycznia rozpoczęliśmy wizytę duszpasterską zwaną kolędą. Liczymy na Waszą obecność, wspólną modlitwę i rozmowy dotyczące życia rodziny, spraw duchowych czy też spostrzeżeń odnośnie życia parafialnego. Ofiary składane przy okazji […]

Modlitwa św. Franciszka z Asyżu

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;
Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.


Słowem opowiedziane


Kapucyni w Polsce