Braterska wspólnota

Bracia obecnie pracujący w naszej parafii:

br. Marek SKWARŁO


pochodzi z Chrzanowa, archidiec. krakowska, święcenia kapłańskie 22.05.1999 r.

W naszej wspólnocie parafialnej jest od 1 lipca 2016 r. Pełni funkcję proboszcza i gwardiana wspólnoty braci.

Imieniny: 25 kwietnia

br. Robert KRAWIEC


pochodzi z Olkusza, diec. sosnowiecka, święcenia kapłańskie 22.05.1999r.

W naszej wspólnocie parafialnej jest od 1 lipca 2018 r. Pełni funkcję wikarego parafii i domu zakonnego oraz ekonoma.

Imieniny: 17 kwietnia

br. Józef MOŃKO


pochodzi z Tenczyna, diec. krakowska, święcenia kapłańskie 15.05.1977 r.

W naszej wspólnocie parafialnej jest od 1 lipca 2009 r.

Imieniny: 19 marca

br. Józef MIZERA


pochodzi ze Skomielnej Czarnej, archidiec. krakowska, święcenia kapłańskie 24.05.1979.

W naszej wspólnocie parafialnej jest od 1 lipca 2015r.

Imieniny: 19 marca

br. Zbigniew KASPERCZAK


pochodzi z Nowej Soli, diec. zielonogórsko-gorzowska, święcenia kapłańskie 05.06.1988 r.

Do naszej wspólnoty parafialnej trafił już po raz drugi; po raz pierwszy w roku 2000 i teraz od 1 lipca 2015r.

Imieniny: 17 marca

br. Sergiusz ŚLĘZAK


pochodzi z Wysokiej Głogowskiej, diec. rzeszowska, święcenia kapłańskie 22.04.1995 r.

W naszej wspólnocie parafialnej jest od 1 lipca 2005 r. Pełni funkcję kapelana w ŚCO w Kielcach.

Imieniny: 09 września

br. Piotr ARKUSZEWSKI


pochodzi z Kożuchowa, diec. zielonogórsko-gorzowska, święcenia kapłańskie 21.08.1993 r.

Do naszej wspólnoty parafialnej trafił już po raz drugi; po raz pierwszy w roku 1999 i teraz od 1 lipca 2017r.

Imieniny: 29 czerwca

br. Marek SZYCHTA


pochodzi ze Starego Wiśnicza, diec. tarnowska. Śluby wieczyste złożył w 1992 r.

W naszej wspólnocie parafialnej jest od 1 lipca 2018. Pełni funkcję furtiana.

Imieniny: 25 kwietnia

br. Bogdan KORDEK


pochodzi z Ropczyc, diec. Rzeszowska, święcenia kapłańskie 17.05.1997 r.

W naszej wspólnocie parafialnej jest od 1 lipca 2017 r.

Imieniny: 19 marca

br. Paweł ORŁOWSKI


pochodzi z Zielonej Góry, diec. zielonogórsko-gorzowska. Śluby wieczyste złożył w 1996 r.

W naszej wspólnocie parafialnej jest od 1 lipca 2017. Pełni funkcję furtiana oraz zakonnego krawca.

Imieniny: 29 czerwca

br. Krzysztof CZECZKO


pochodzi z Wohynia, diec. siedlecka, święcenia kapłańskie 23.05.1998 r.

Do naszej wspólnoty parafialnej trafił już po raz drugi; po raz pierwszy w roku 1998 i teraz od 1 lipca 2016 r.

Imieniny: 25 lipca

br. Łukasz NOCOŃ


pochodzi z Olkusza, diec. sosnowiecka, święcenia kapłańskie 21.05.2005.

W naszej wspólnocie parafialnej jest od 1 lipca 2015r. Pracuje jako kapelan w ŚCO w Kielcach.

Imieniny: 18 października

br. Grzegorz DUDEK


pochodzi z Limanowej, diec. tarnowska, święcenia kapłańskie 16.05.2009r.

W naszej wspólnocie parafialnej jest od 1 lipca 2017 r.

Imieniny: 3 września

Historia kapucynów w Kielcach

Dzięki staraniom Ks. Bpa Ordynariusza Kazimierza Ryczana i życzliwej postawie władz miejskich, w maju 1997 r. dokonano przekazania posesji przy ul. Warszawskiej 33 diecezji kieleckiej w ramach zwrotu mienia kościelnego. Teren ten wraz z budynkiem Ksiądz Biskup natychmiast przekazał Prowincji Krakowskiej Braci Mniejszych Kapucynów. 24 czerwca 1997 roku dokonano oficjalnego przekazania działki 1,25 ha i od tego dnia pierwsi Kapucyni – bracia o. Marek Metelica i o. Piotr Nowak – zamieszkali w budynku po Instytucie Biologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Wkrótce przybył o. Karol Jopek. Na początku warunki były bardzo trudne: nie było wody, kanalizacji i prądu. Nie było też żadnego krzesła ani stołu, o łóżkach nie wspominając – spać trzeba było na podłodze. Dzięki pomocy naszej Prowincji Zakonnej, wkrótce powoli zaczęliśmy się „cywilizować”. Nawiązaliśmy kontakty z miejscowym duchowieństwem, siostrami zakonnymi i osobami świeckimi.

W lipcu rozpoczął się czas remontów – uruchamianie instalacji, przygotowywanie łazienek i sanitariatów, a w następnym miesiącu przygotowywanie pokoi. W sierpniu też rozpoczął się remont sali przeznaczonej na kaplicę. Były to trzy miesiące wytężonej pracy. Pomagali nam w tym klerycy naszego seminarium z Krakowa.

2 listopada 1997 r. Ks. Bp Ordynariusz Kazimierz Ryczan przy udziale Księdza Biskupa Mieczysława Jaworskiego, duchowieństwa diecezjalnego, zakonnego i wielu osobistości miasta dokonał otwarcia i poświęcenia kaplicy p.w. św. Franciszka z Asyżu, która od 30 listopada 1997 r. pełni rolę kościoła parafialnego nowo powstałej parafii pod opieką tego samego patrona. Parafia liczy 10,5 tys. wiernych. Obejmuje ona teren zamknięty ulicami: IX Wieków Kielc, Warszawską, Jesionową i rzeką Silnicą. Pierwszym proboszczem nowopowstałej parafii został o. Marek Metelica, jego zastępcą o. Karol Jopek.

W 1998 roku zostało rozebrane północne skrzydło budynku i uruchomione dalsze pomieszczenia duszpasterskie. Prace adaptacyjno-remontowe przy kaplicy i następnych salach były kontynuowane w miarę potrzeb duszpasterskich. Budowaliśmy też w tym okresie Kościół żywy poprzez inicjację kilkunastu różnorodnych wspólnot, działających obecnie przy parafii.

W roku 2002 nastąpiła także zmiana proboszcza i gwardiana. Nowym proboszczem został mianowany o. Grzegorz Marszałkowski

Wstępnie Zarząd Prowincji przyjął w maju 2003 roku projekt koncepcyjny p. inż. Włodzimierza Cichonia. W dniu 23 września 2003 roku ks. bp Marian Florczyk dokonał uroczystego rozpoczęcia budowy; tzw. pierwsza łopata. Dokonał tego wraz z Prowincjałem Braci Kapucynów o. Jackiem Waligórą i Prezydentem Miasta Kielce p. Wojciechem Lubawskim. Pozwolenie na budowę uzyskaliśmy w dniu 16 X 2003 roku w 25 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II. Prace przy fundamentach rozpoczęliśmy 20 X 2003 roku. Realizację fundamentów pod kościół i dom parafialny podjęła się firma AGAT. W dniu 18 XII 2003 miał miejsce odbiór stanu „zero” fundamentów.

15 V 2004 roku rozpoczęto kolejny etap budowy – stan surowy kościoła. Wykonawcą tego etapu jest firma ZURiP z Małogoszczy.

W dniach 27 V – 7 VI 2004 roku miała miejsce Parafialna Pielgrzymka do Rzymu. Jej celem było poświęcenie kamienia węgielnego u Papieża na audiencji 2 VI 2004 na Watykanie. Kamień węgielny i akt erekcyjny wmurowywał Ordynariusz diecezji ks. bp Kazimierz Ryczan w dniu 23 IX 2004 roku. W tym też roku odprawiliśmy po raz pierwszy Pasterkę pod gołym niebem w murach naszej nowej świątyni.

W roku 2005 w dniu 26 IV po przerwie zimowej wznowiliśmy budowę świątyni. W dniach 08 – 12 VIII 2005 została odnowiona i wymalowana nasza kaplica po 8 latach eksploatacji. W dniach 14 – 16 IX 2005 roku udało nam się z pomocą Bożą przykryć nawę główną sklepieniem z elementów żelbetowych prefabrykowanych. 18 elementów o łącznym ciężarze 350 ton za pomocą dźwigu stanęło na przygotowanym gzymsie. Bogu niech będą dzięki za szczęśliwy przebieg tego bardzo trudnego etapu naszej budowy. Pod nowym sklepieniem zostały odprawione cztery uroczyste Eucharystie w dniach: 23 IX (Ojciec Pio), 4 X (odpust), 11 X (bierzmowanie) i 25 XII (Pasterka).

W roku 2006 w dniach 13-16 IV pierwszy raz w nowej świątyni przeżywaliśmy Triduum Paschalne. W dniu 23 XII o godz. 18.00 odbyła się uroczysta inauguracja i otwarcie szopki wykonanej przez o. Jerzego Stopę inspirowanej trylogią „Władca Pierścieni” JRR Tolkiena w murach naszej nowej świątyni. W tym roku już po raz trzeci w murach naszej nowej świątyni odprawiliśmy Pasterkę. Pod koniec roku dach na nawie głównej jest już gotowy. Zostało jeszcze samo zwieńczenie wieżyczki oraz prace przy lukarnach. Zostały założone drzwi wejściowe w nowej świątyni.

W roku 2007 w dniu 3 IV została zamontowana ostatnia część sygnaturki czyli wieżyczki na kościele. W dniu 4 IV został zamontowany na szczycie tejże wieżyczki krzyż. W dniach od 16 – 19 V zostały założone okna w Domu Parafialnym. 29 V został zdemontowany dźwig, gdyż prace na dachu są już ukończone. W dniu 8 IX firma Rduch zakończyła montaż nowego nagłośnienia w naszej nowej świątyni. Przez jedną dobę 11/12 IX nasza Parafia gościła oczekiwanego od dawna miłego gościa – Obraz Jasnogórskiej Pani peregrynujący po naszej diecezji. Eucharystii na powitanie Obrazu przewodniczył ks. bp Marian Florczyk. W dniu 23 IX 2007 nasza Parafia obchodziła święto św. Ojca Pio połączone z jubileuszem X-lecia powstania Parafii i obecności Braci Kapucynów w Kielcach. Uroczystą Eucharystię o godz. 12.00 celebrował ks. bp Kazimierz Ryczan z Ojcem Prowincjałem o. Waldemarem Korbą oraz zgromadzonymi kapłanami z miasta i Zakonu. Ks. biskup poświęcił dzwon ufundowany przez kieleckich geodetów. Z racji jubileuszu została wydana książka zawierająca kronikę Parafii wraz ze zdjęciami.

Z dniem 1 VII. 2008 roku nastąpiła zmiana proboszcza. Został nim O. Roman Rusek. Jesienią 2008 roku wykonano drenaż wokół budowanej świątyni i domu katechetycznego oraz odprowadzenie wód deszczowych do studzienek, a następnie do ujęcia miejskiego, w celu zabezpieczenia przed wilgotnością. Zaizolowano i ocieplono wełną mineralną dach nad świątynią i budynkami duszpasterskimi. W budynku parafialnym rozmieszczono przewody instalacji elektrycznej i częściowo w kościele.

1 lipca 2010 roku nastąpiła kolejna zmiana proboszcza. Został nim o. Adam Sroka.

Zaprojektowano część klasztorną i po koniecznych korektach w 2013 roku rozpoczęto budowę klasztoru. W między czasie tynkowano kościół i budynek parafialny wyposażając go w konieczne sprzęty do pracy duszpasterskiej. W 2014 roku pięły się w górę ściany klasztoru a na przełomie 2014/2015 roku pojawił się na nim dach. Wymieniono także drzwi wejściowe do kościoła, wykonano figury św. Franciszka i św. Klary z Asyżu, które umieszczone zostały w głównym ołtarzu. Przed kościołem i domem parafialnym ułożono kostkę granitową, powstały nowe schody i podjazd do świątyni, oraz wybudowano ołtarze: Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Miłosierdzia Bożego i ołtarz główny. Klasztor doczekał się okien a kaplica adoracji została ubogacona przepiękną płaskorzeźbą  św. Jana Pawła II.

1 lipca 2016 roku to czas zmian. Naszą wspólnotę opuszcza kończący już swoją kadencję proboszczowską br. Adam Sroka, a na jego miejsce przybył br. Marek Skwarło.

Za wszelkie dary złożone na cel budowy naszej świątyni parafialnej z góry wszystkim dziękujemy i zapewniamy o modlitwie w intencji dobroczyńców.