Dziś obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
25 marca 2020
Niedziela Palmowa
5 kwietnia 2020

Dziś obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

W Kościele powszechnym obchodzona jest tradycyjnie dokładnie 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem – w dniu 25 marca. Przypomina o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości – Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga.