Montaż witraży

14 lipca 2020 r. rozpoczęliśmy prace związane z montażem witraża w rozecie głównej kościoła.
W rozecie głównej, która jest wykonywana w pracowni w Poznaniu, znajdzie się witraż z wizerunkiem św. Franciszka modlącego się pod krzyżem, natomiast w bocznych oknach pojawią się witraże o tematyce modlitwy św. Franciszka „Pochwała Stworzeń”.
Koszt łącznej inwestycji to ok. 300 tyś. zł.