Nie trwaj w grzechu! Idź do spowiedzi!

Pielgrzymka do Gruzji i Armenii
13 grudnia 2018
Obrzęd wieczerzy wigilijnej w rodzinie
22 grudnia 2018

Nie trwaj w grzechu! Idź do spowiedzi!

Długie kolejki przed konfesjonałem nie sprzyjają dobrej spowiedzi. Nie czekaj na ostatnią chwilę.

Czekamy na Ciebie codziennie od 6.15 do 20.00 z przerwą od 12.45 – 15.00, a w niedzielę i święta od 6.30 do 21.00 z przerwą od 13.00 – 16.30.

RACHUNEK SUMIENIA DLA DOROSŁYCH