Niedziela Palmowa

Nie trwaj w grzechu! Idź do spowiedzi!
13 kwietnia 2019
Triduum Paschalne
16 kwietnia 2019

Niedziela Palmowa

Niedzielą Palmową wkraczamy w najważniejszy okres roku liturgicznego – w Wielki Tydzień, którego szczytem jest Triduum Paschalne, wprowadzające nas w obchód Świąt Paschy.

Niedziela Palmowa została ustanowiona na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Tego dnia wierni przynoszą do kościoła palmy, symbol odradzającego się życia. Tradycją Niedzieli Palmowej jest procesja z palmami, która w naszym kośiele odbyła się na Mszy św. o godz. 10.30, 12.00 oraz 17.00.

 

 

 

Tradycyjnie, po Mszy św. o godz. 10.30, odbył się konkurs na największą i najpiękniejszą ręcznie wykonaną palmę.

 

 

 

Procesja o godz. 12.00

 

 

 

fot. M. Osman