Odmień historię osób bez domu

Czas rozliczeń podatkowych już trwa! Przekazując swój 1% podatku na rzecz Dzieła Pomocy św. Ojca Pio możesz wspomóc największe charytatywne dzieło Braci Kapucynów w Polsce! Nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. By odmienić historie osób bez domu wystarczy uzupełnić kilka rubryk swojego PIT-u.

– Żyjąc w schronisku dla bezdomnych marzyłem o normalności. Trafiłem do Dzieła i moje życie zaczęło się zmieniać. Podjąłem leczenie. Zacząłem uczestniczyć w seansach kinowych – zawsze lubiłem film. Wyspowiadałem się po raz pierwszy od 20 lat. Mam pracę i… patrzę z nadzieją w przyszłość… – mówi Pan Marcin, bez domu.  Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od kilkunastu lat wspiera osoby takie, jak pan Marcin – bezdomne i zagrożone bezdomnością. Obecnie pod opieką Dzieła znajduje się ponad 2000 potrzebujących. Z myślą o nich w 2010 i 2013 roku w Krakowie zostały otwarte dwa, specjalistyczne Centra Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. W Centrach tych osoby bezdomne mogą otrzymać wsparcie doraźne: zjeść ciepły posiłek, umyć się, skorzystać z pomocy medycznej, wyprać odzież, mogą także liczyć na długofalowe wsparcie specjalistów: pracowników socjalnych, prawników, doradców zawodowych, terapeutów, kapłanów. Dodatkowo Dzieło Pomocy św. Ojca Pio prowadzi mieszkania wspierane i chronione, w których kilkadziesiąt osób bezdomnych na nowo uczy się prowadzenia domu. Dzięki tej wszechstronnej pomocy Dzieła wiele osób bezdomnych odzyskało samodzielność i powróciło do godnego, pełnego życia w społeczeństwie.
Twój 1 % sprawia, że w Dziele Pomocy św. Ojca Pio:
codziennie wydawanych jest 150 bułek
co miesiąc odbywa się ponad 400 kąpieli w łaźni
co rok udzielanych jest ponad 5000 konsultacji specjalistycznych – psychologicznych, socjalnych, prawnych, zawodowych

Twój 1% odmienia na lepsze historie osób bez domu!
Jednym ze sposobów wsparcia działalności kapucyńskiego Dzieła Pomocy św. Ojca Pio jest przekazanie 1% swojego podatku. Wystarczy wypełniając rozliczenie podatkowe w odpowiedniej rubryce wpisać numer KRS: 00 00 21 72 72.

Pomocą w rozliczeniu może być też bezpłatny program do rozliczeń podatkowych PITy2017 Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS, który znajduje się na stronie internetowej Dzieła: www.dzielopomocy.pl/.
Emeryci i Renciści mogą w bardzo łatwy sposób przekazać 1% podatku na rzecz Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. W tym celu należy wypełnić formularz PIT-OP, który można zabrać z naszego kościoła lub pobrać ze strony www.dzielopomocy.pl.
W PIT-OP wystarczy wpisać swoje dane PESEL, ROK – 2017, URZĄD SKARBOWY, do którego adresowane jest oświadczenie, NAZWISKO, IMIĘ, DATĘ URODZENIA i złożyć podpis. Najważniejszym punktem jest wpisanie numeru KRS Dzieła Pomocy św. Ojca Pio: 00 00 21 72 72.