Poświęcenie figury Matki Bożej

3 maja – NMP Królowej Polski
2 maja 2018
7 maja – NMP Matki Łaski Bożej, patronki miasta Kielc
6 maja 2018

Poświęcenie figury Matki Bożej

3 maja, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, po nabożeństwie majowym poświęciliśmy figurę Matki Bożej Niepokalanej, która stanęła w naszym zakonnym ogrodzie.

fot. M. Jędrychowski