Zakończyliśmy Roraty

Nie trwaj w grzechu! Idź do spowiedzi!
18 grudnia 2020
Zacznijmy świętowanie
24 grudnia 2020

Zakończyliśmy Roraty

Zwyczajem lat poprzednich w naszej parafii o porannej porze przeżywaliśmy roraty. Licznie zgromadzeni prosiliśmy Maryję o łaski od Jej Syna Jezusa Chrystusa.

W tym roku spotkania adwentowe pozwoliły nam przybliżyć tajemnicę Mszy Świętej. Podczas Rorat mogliśmy nauczyć się jeszcze pobożniej w niej uczestniczyć oraz  dowiedzieć, że każda Eucharystia jest ofiarą Jezusa Chrystusa, prawdziwie obecnego pod postacią Najświętszej Hostii.

Na zakończenie Rorat wszystkie dzieci, które dzielnie uczestniczyły w nabożeństwie, tradycyjnie dostały słodki upominek od o. Józefa oraz Ewangelię dla dzieci.

Dziękujemy zarówno tym, którzy uczestniczyli w roratach w kościele, jak i łączącym się za pośrednictwem transmisji internetowej.