Dekret Biskupa Kieleckiego

19 marca uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
19 marca 2020
Ogłoszenia duszpasterskie – IV Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca 2020 r.
21 marca 2020

Dekret Biskupa Kieleckiego

W związku ze stanem epidemii, mając na uwadze wskazania Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski, postanawiam, co następuje:

1. Liczba wiernych uczestniczących w Eucharystii, pogrzebach i nabożeństwach w kościołach i kaplicach winna być dostosowana do aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych.
2. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej, udzielona przeze mnie w dniu 12 marca 2020 r., zostaje przedłużona do odwołania.
3. Komunię świętą, tylko pod jedną postacią, wierni mogą przyjmować zarówno do ust, jak i na rękę.
4. W okresie przedświątecznym należy umożliwić wiernym skorzystanie z indywidualnej spowiedzi. Przy sprawowaniu tego sakramentu należy zachować zasady higieniczne. Nie należy stosować ogólnego rozgrzeszenia wiernych. Nie ma również możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania na odległość za
pośrednictwem telefonu lub internetu.
5. Zachęcam do uczestniczenia w rekolekcjach transmitowanych przez massmedia.
6. Zachęcam do skorzystania z łaski odpustu zupełnego udzielonego przez Ojca Świętego z racji trwającej pandemii.
7. Wskazania dotyczące przeżywania Triduum Paschalnego zostaną wydane osobnym dekretem, w najbliższym czasie.

Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

† Jan Piotrowski
BISKUP KIELECKI