Dekret Biskupa Kieleckiego

Witamy nowego Współbrata
13 czerwca 2021
23 czerwca – Dzień Ojca
22 czerwca 2021

Dekret Biskupa Kieleckiego

W związku z tym, że władze państwowe zniosły limity osób mogących być zgromadzonych w świątyniach podczas sprawowania liturgii, mając na uwadze udzieloną przeze mnie dyspensę od zachowania I Przykazania Kościelnego Nr OA –102/20 dnia 23 października 2020 r., kierując się dobrem duchowym wiernych,  niniejszym o

dwołuję z dniem 20 czerwca 2021 r. udzieloną przeze mnie dyspensę od obowiązku udziału we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.

Jednocześnie polecam, aby w niedzielę 20 czerwca 2021 r. podać wiernym do wiadomości decyzję o odwołaniu dyspensy oraz zaraz po otrzymaniu informacji, zamieścić niniejszy dekret na tablicy ogłoszeń przy kościele i na stronach internetowych – diecezjalnej i parafialnych.

Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

† Jan Piotrowski
BISKUP KIELECKI