Dekret Biskupa Kieleckiego

Imieniny br. Łukasza
18 października 2020
Limit wiernych w kościele
24 października 2020

Dekret Biskupa Kieleckiego

Ostatnie dni, jakie przeżywamy, niosły coraz to liczniejsze zachorowania spowodowane szerzeniem się epidemii wywołanej przez koronawirusa. Z tej racji Biskup Kielecki Jan Piotrowski wydał Dekret, regulujący poszczególne sprawy duszpasterskie.

DEKRET BISKUPA KIELECKIEGO JANA PIOTROWSKIEGO