Tabernakulum – dar naszej miłości

Nasza świątynia staje się coraz piękniejsza, widzialnym znakiem tego jest nowe tabernakulum, które zostało zainstalowane w poniedziałkowe popołudnie 17 lipca 2017 r. 

Tabernakulum przypomina w sposób szczególny obecność Pana Jezusa wynikającą z ofiary Eucharystii, jak i bliźnich, których mamy darzyć Chrystusową miłością. Kościół przechowywał zawsze Eucharystię przede wszystkim dla chorych i umierających. Niebieski pokarm był również przedmiotem adoracji wiernych.

Biorąc pod uwagę przestrzenny układ naszej świątyni i zgodne z prawem lokalne zwyczaje, Najświętszy Sakrament jest przechowywany w tabernakulum umieszczonym w centralnej części kościoła, w ołtarzu głównym.

Motyw jaki zdobi drzwiczki tabernakulum to hostia z napisem IHS umieszczona w krzyżu oraz dwie litery alfa i omega oznaczające początek i koniec.