11 listopada

Dziś przypada 104 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zapraszamy na Mszę Święte w intencji naszej Ojczyzny o godz. 6.30, 8.00, 10.00 i 17.00 oraz o godz. 18.30.
Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.
11 listopada Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę cywilną i wojskową, a następnego dnia powierzyła misję utworzenia rządu. Rada Regencyjna zakończyła swoją działalność i wydając oświadczenie do Józefa Piłsudskiego, orzekła: „od tej chwili obowiązki nasze i odpowiedzialność względem narodu polskiego w Twoje ręce, Panie Naczelny Dowódco, składamy do przekazania Rządowi Narodowemu”.
Dziękujmy Panu Bogu za niepodległość naszej ojczyzny i za całą naszą historię, za wszystkich Polaków, zwłaszcza za tych, którzy najbardziej przyczynili się do odzyskania niepodległości w 1918 roku.