14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

14 kwietnia obchodzimy 1055. rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę.
Chrzest Polski to tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan – Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji Polski. Akt przyjęcia chrztu, datowany przez historyków na dzień 14 kwietnia 966 roku, uważa się za symboliczny początek państwa polskiego i kościoła katolickiego w naszym kraju.
Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrztu z Rzymu za pośrednictwem Czech. Uchroniło to Polskę od groźby przymusowej chrystianizacji ze strony Niemiec. Wejście do chrześcijaństwa zachodniego zostało poprzedzone małżeństwem z księżniczką czeską Dobrawą w 965 roku. Utwierdzało ono jednocześnie zawarty sojusz Polski i Czech w toczonej przez Mieszka I wojnie z Wieletami.
Początkowo ochrzcił się sam książę i jego bezpośrednie otoczenie. Natomiast chrystianizacja społeczeństwa trwała przez kolejne lata. Pierwszym biskupem polskim został w 968 roku – Jordan.
Przyjęcie chrztu przyczyniło się do trwalszego zespolenia młodego organizmu państwowego. Utworzenie hierarchii kościelnej ułatwiło administrowanie krajem. Przez chrzest i proces chrystianizacji, Polska na trwałe związała się z zachodnim kręgiem kultury europejskiej.
W Święto Chrztu Polski wywieśmy w naszych oknach flagi państwowe. W ten sposób możemy wyrazić naszą wdzięczność za łaski przyjętego przez nas Chrztu.
Jest to potrzebny gest szczególnie w obecnym czasie, kiedy wielu oficjalnie wypiera się wiary i wzywa do zbiorowych aktów apostazji.
Módlmy się tego dnia za naszą Ojczyznę, aby zawsze pozostała wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.