Poświęcenie wina

27 grudnia, w liturgiczne wspomnienie św. Jana Apostoła i Ewangelisty, zgodnie z tradycją, pobłogosławione zostało w naszym kościele wino.

Zwyczaj błogosławienia wina i podawania go wiernym pojawił się w Kościele w XIII w.
Tradycja mówi, że nieżyczliwi ludzie przygotowali św. Janowi kubek zatrutego wina. Apostoł pobłogosławił wino i w ten sposób uwolnił je od trucizny. Jest ono na tę pamiątkę błogosławione w dniu jego wspomnienia. Wierni proszą w modlitwie, aby Bóg uwolnił ich od wszelkiej trucizny nienawiści i podtrzymywał wzajemną miłość, do której św. Jan Apostoł na wzór samego Jezusa gorąco zachęcał swoich uczniów.
Wino to znak miłości. Kiedy przyjmujemy dziś wino, słyszymy słowa: przyjmij miłość św. Jana. Wino jest symbolem miłości, którą Jezus chce nas obdarzyć.