Franciszkański Zakon Świeckich

franFranciszkański Zakon Świeckich

Franciszkanie Świeccy (wspólnota oparta na III Regule św. Franciszka), stawiają sobie za cel dążenie do doskonałości chrześcijańskiej na wzór św. Franciszka, żyjąc w świecie. Oprócz pielęgnowania ducha modlitwy i życia sakramentalnego uczestniczą w rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach i innych formach doskonalenia duchowego. Są otwarci na wszystkich. Każdy katolik – kobieta i mężczyzna, niezależnie od stanu społecznego może w ich wspólnocie być przyjęty i znaleźć swoje własne miejsc.

Spotkania:

  • Spotkanie formacyjno-modlitewne – druga niedziela miesiąca na Mszy św. o godz. 9.00, a po niej spotkanie w salce św. Klary (salka 107) do godz. 13.00.

Opiekun: o. Zbigniew Kasperczak