Intencje mszalne: 28 sierpnia – 3 września 2023

Poniedziałek – 28 sierpnia

6:30 + Stanisław Kwiecień w 4. rocznicę śmierci
8:00 + Aleksandra Dziopa – greg. 28
8:00 ++ Bronisława (ona) i jej brat + Benedykt, cysters
8:00 + Stanisław Kwiecień w 4. rocznicę śmierci.
18:30 Intencja dziękczynna w 50. rocznicę urodzin Marzeny Chróścielewskiej z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki i dary Ducha Świętego na dalsze lata życia – intencja od mamy z rodziną
18:30 + Zbigniew Machnik w 9 r. śmierci oraz zmarli z rodziny Machników
18:30 + Barbara i Stefan Gronek

Wtorek – 29 sierpnia

6:30 + Andrzej Wójcik – intencja od rodziny Perzów
8:00 + Marek Suchogóski – intencja od siostry Barbary z mężem i dziećmi
8:00 + Alfred Musiał – intencja od Marii Bączek z rodziną
8:00 + Jan Pedrycz – intencja od koleżanek i kolegów z Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
18:30 + Aleksandra Dziopa – greg. 29
18:30 + Sylwester w 17. rocznicę śmierci i Jana Radka.
18:30 + Piotr Więckowski.
18:30 + Jan Pedrycz – intencja od kolegów synów Rafała i Pawła

Środa – 30 sierpnia

6:30 + Aleksandra Dziopa – greg. 30
6:30 + Grzegorz Urbaniak o życie wieczne, intencja od rodziny Sokołów i Wojdyłów
8:00 + Bożena Mikińska w 20. rocznicę śmierci – intencja od Kingi
8:00 W intencji Kazimierza Surowiec z okazji 6. urodzin o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla dziecka i jego rodziców Anny i Mateusza
8:00 + Alfred Musiał – intencja od wnuków z rodziną
8:00 W intencji biskupów polskich o łaskę wiary, nadziei i miłości.
18:30 Zbiorowa:

 • O udaną operację dla Kamila i pomyślne rozwiązanie problemów mieszkaniowych Justyny
 • O Boże błogosławieństwo dla Justyny i Norberta w rocznicę ślubu, rocznicę urodzin Justyny oraz dziękczynienie za dar narodzin córeczki.
 • O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Justyn i rodziny Stankiewicz
 • + Irena i Antoni Suchniel
 • + Irena Charys – miesiąc po śmierci. Od uczestników pogrzebu.
 • + Eugeniusz Jakubowski w 2. rocznicę śmierci – intencja od córki Danuty z rodziną
 • + Jan Pedrycz – od rodziny Zaborek
 • + Jadwiga Rozin – intencja od koleżanek i kolegów ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, oddział w Kielcach, z Klubu Seniora
 • + Aleksandra Warzyńska – intencja od sąsiadek z klatki
 • + Helena Kozieł od rodziny Wronów z dziećmi
 • + Stanisława Stępień intencja od sąsiadów Hanny i Andrzeja Czarnockich z rodziną
 • + Stanisław Pyczek – od Żywego Różańca
 • + Barbara Korus – intencja od pracowników Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej
 • + Genowefa Kosztowniak w 1. rocznicę śmierci
 • + Jerzy Lipowski intencja od Doroty i Żanety Gawęckich oraz Krystyny i Henryka Dziarmaga, oraz Elżbiety i Józefa Dzaiarmaga
 • + Genowefa Lasia intencja od Elżbiety z rodziną

Czwartek – 31 sierpnia

6:30 + Grzegorz Urbaniak, o życie wieczne, intencja od koleżanek i kolegów z pracy ZDZ
6:30 + Zygmunt Hajdorowicz
8:00 + Alfred Musiał – intencja od sąsiadów z bloku nr 44A ul. Nowy Świat
8:00 + Alfred Musiał – intencja od Ewy i Janusza
8:00 W intencji Papieża Franciszka, o łaskę wiary, nadziei i miłości.
16:00 Ślub – Rezerwacja
18:30 Dziękczynna w 14 rocznicę urodzin Szymona Gadawskiego, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej, dla niego oraz całej rodziny
18:30 W intencji Ojczyzny.
18:30 + Wiesława (ona) Zawisza w 5. rocznicę śmierci

Piątek – 1 września

6:30 + Piotr Wójcicki – greg. 1
6:30 + Zofia Obara – intencja od mieszkańców bloku przy ul. Targowej 16
8:00 ++ Bronisław, Leokadia, Stanisław, Zofia, Jan, Henryk Pietrzyk, Regina, Franciszek, Janusz, Anna Sabat
8:00 ++ zmarli rodzice Józefa (ona) i Jan Kosowicz oraz ++ rodzeństwo: Piotr, Ryszard i Maria
8:00 + Helena Kondrak – intencja od wnuczki Ani z rodziną
17:00 O Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Gabriela z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.
18:30 + Anna Bentkowska – greg. 1
18:30 Dziękczynna w 18. rocznicę urodzin Michała, o Boże błog., dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i dar zdrowia
18:30 ++ Bogdan i Wojciech Bugajscy
18:30 + Stefan Mróz, Agnieszka, Andrzej i zmarli z rodziny.

Sobota – 2 września

6:30 Za cierpiących w czyśćcu
6:30 ++Antonina, w 16. rocznicę śmierci, Piotr, Stanisław, Teresa i Franciszek
6:30 Za cierpiących w czyśćcu
8:00 + Piotr Wójcicki – greg. 2
8:00 + Anna Bentkowska – greg. 2
8:00 ++ Józefa (ona) i Stanisław Szcześniak i ++ z rodziny Wijasów i Szcześniaków
8:00 ++ Robert, Paweł, Józef Dudek i zmarli z rodziny Pancer
18:30 Żywy Różaniec: Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy nasze i całego świata.
18:30 Zbiorowa:

 • O Boże błogosławieństwo, obfitość darów Ducha Świętego dla absolwentów Szkoły Podstawowej nr. 19, rozpoczynających naukę w nowych szkołach.
 • + Stefania Mazur, Stanisław Mazur
 • + Stefan, Janina, Anna, Jan, Zuzanna i Maria
 • + Adela Leszczyńska w 5. rocznicę śmierci
 • + Jadwiga Rozin – intencja od Sióstr Dominikanek z Kielc
 • + Anna Domagała w 3. rocznicę śmierci – intencja od męża i dzieci
 • + Maria Bator – w miesiąc po śmierci – intencja od uczestników pogrzebu
 • + Aleksandra Warzyńska – intencja od sąsiadów z ul. Topolowej
 • + Helena Kozieł od rodziny Ślusarczyków
 • + Barbara Korus – intencja od pracowników Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej
 • + Genowefa Lasia – intencja od opiekunki
 • + Jerzy Lipowski od rodziny Kręciszów i Dziarmagów

Niedziela – 3 września

7:00 + Stefania, Stanisław Kaleta, Waleria, Franciszek Juszczyk, Beata Gola, Barbara Kaleta.
9:00 + Helena Nowakowska w 9. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny.
9:00 ++ Irena w 25. rocznicę śmierci + Jan Fidler i ++ Urszula i Leszek Snoch
10:30 + Anna Bentkowska – greg. 3
10:30 + Stefan Hajduk – intencja od wnuków i dzieci.
12:00 Za parafian.
12:00 ++ Stanisława (ona) Grzegolec w 9. rocznicę śmierci praz ++ Leokadia, Wincenty, Leszek Grzegolec oraz Jan Łakomiec
17:00 Dziękczynna w 15. rocznicę urodzin Julii z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla niej i jej rodziców
17:00 O Boże błogosławieństwo dar zdrowia i potrzebne łaski dla Igora Szydłowskiego
19:00 + Piotr Wójcicki – greg. 3
20:30 + Leszka Płonka, w 29 rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodzin: Płonka i Sikora