Kurs przedmałżeński

Szkoła Maryi – sesja jesienna – 15 – 17 października 2021 r.
5 października 2021
Ogłoszenia duszpasterskie – XXVIII Niedziela Zwykła – 10 października 2021 r.
9 października 2021

Kurs przedmałżeński

Kurs Przedmałżeński w naszej parafii odbędzie się w dniach od 25 do 29 października 2021 r. o godz. 19.00 w auli parafialnej. Zapisy podczas pierwszego spotkania.

Sakrament małżeństwa

Zwyczajnie mogą go przyjąć u nas ci narzeczeni:

 • którzy w świetle wiary rozeznali, że małżeństwo jest ich powołaniem życiowym
 • którzy ukończyli 18 lat
 • z których przynajmniej jedno posiada stałe lub tymczasowe faktyczne zamieszkanie (nie mylić z zameldowaniem) albo miesięczny pobyt w naszej parafii.
 • którzy przeszli odpowiednie przygotowanie chrześcijańskie i małżeńskie.

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy rozmowy:

 • na pierwszą – trzy miesiące przed planowanym dniem sakramentu
 • na drugą – miesiąc przed dniem sakramentu
 • na trzecią – w tygodniu przed dniem sakramentuNa pierwszą rozmowę przynoszą zwyczajnie:
 • dowód tożsamości
 • odpis aktu chrztu świeżej daty, tzn. wydany nie wcześniej niż sześć miesięcy temu z ewentualną notatką o przyjętym sakramencie bierzmowania (gdy brak jest takiej notatki, trzeba przynieść inny dokument stwierdzający przyjęcie tego sakramentu)
 • jeżeli chcą zawrzeć małżeństwo konkordatowe – przynoszą z Urzędu Stanu Cywilnego dokument: Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 • poświadczenie o ukończonej Katechezie Przedmałżeńskiej i Poradni Rodzinnej

Na pierwszej rozmowie ustalają datę sakramentu małżeństwa i podają swoje dane osobowe i otrzymują:

 • prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w parafii zamieszkania
 • zachętę, w postaci karteczki, do przystąpienia do dwóch spowiedzi św.

Na drugą rozmowę duchową przynoszą potwierdzenie wygłoszonych zapowiedzi i ewentualne inne brakujące dokumenty.

Na trzeciej rozmowie omawia się Liturgię Sakramentu Małżeństwa. Zamawia się p. Organistę. Narzeczeni podają dokładne dane świadków ślubu (uwaga: muszą mieć 18 lat)

Na dziesięć minut przed ślubem przychodzą wraz ze świadkami do kancelarii, aby podpisać odpowiednie dokumenty i wtedy:

 • oddają karteczki od spowiedzi
 • przynoszą świecki odpis Aktu Małżeństwa, jeżeli nie zawierają małżeństwa konkordatowego
 • przekazują obrączki ślubne.