Młodzież Franciszkańska "TAU"

logo_01_retMłodzież Franciszkańska Tau jest katolicką wspólnotą młodych ludzi, którzy czują się powołani przez Ducha Świętego, aby we wspólnocie doświadczyć życia chrześcijańskiego w świetle orędzia św. Franciszka z Asyżu.

Przynależy ona do duszpasterstwa Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów. Opiekę prawno-duchową nad nią sprawuje Minister Prowincjalny tejże Prowincji.
Młodzież Franciszkańska Tau rządzi się swoimi Statutami, zatwierdzonymi przez Ministra Prowincjalnego Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej, dnia 9 lutego 2006 roku. Statut ten przedstawia dążenia i wartości, jakimi inspiruje się wspólnota Młodzieży Franciszkańskiej Tau, oraz prezentuje jej misję i strukturę organizacyjną. Statut wyznacza jej program działania i główne cele formacji w duchu chrześcijańsko-franciszkańsko-kapucyńskim.

W trakcie formacji młodzież rozpoznaje swoje powołanie w Kościele, a następnie kontynuuje franciszkańską drogę nawrócenia tak w świecie jak i w różnych wspólnotach religijnych, ze szczególnym uwrażliwieniem na te, które realizują charyzmat świętych Franciszka i Klary z Asyżu.

Spotkania dla członków wspólnoty odbywają się w każdy czwartek o godzinie 18.00. Zainteresowanych wspólnotą MF Tau prosimy o kontakt mailowy z opiekunem: 

grzegorz.dudek@kapucyni.pl

Opiekunem MF Tau jest br. Grzegorz Dudek

Strona internetowa: mftau.pl