Montaż witraży

Pojęcie „witraż” kojarzy się przede wszystkim z obiektami kultu religijnego. Nic dziwnego, bo tam miał swoje początki i właśnie w kościołach możemy oglądać witraże najczęściej. Witraże sakralne odgrywały ważną rolę estetyczną, ale także edukacyjną.
W naszym kościele w rozecie głównej, która została wykonana w pracowni w Poznaniu, znajduje się witraż z wizerunkiem św. Franciszka modlącego się pod krzyżem.

Natomiast w bocznych oknach sukcesywnie pojawiają się witraże o tematyce modlitwy św. Franciszka „Pochwała Stworzeń”.

 

 

 

Koszt łącznej inwestycji to ok. 300 tyś. zł.