Neokatechumenat

neokatechumenatDroga Neokatechumenalna

Droga Neokatechumenalna jest formą katechumenatu pochrzcielnego (lub chrzcielnego w odniesieniu do osób przygotowujących się do sakramentu Chrztu Św.) powstałą w Kościele Katolickim w duchu II Soboru Watykańskiego, mającego na celu pogłębienie wiary i poprowadzeniu jej ku dojrzałości. Droga Neokatechumenalna nie jest jakimś ruchem ani stowarzyszeniem w znaczeniu, jakie dziś nadaje się tym nazwom, lecz katechizmem, katechumenatem dla dorosłych, okresem chrześcijańskiej formacji dla współczesnego człowieka, a po ukończeniu tego okresu bracia ze wspólnot pozostają w parafiach, jako dojrzali chrześcijanie.

neo

Droga Neokatechumenalna została zapoczątkowana przez Francesco (Kiko) Arguello (artystę, malarza), który przeżywając kryzys wiary, doświadczył obecności Boga, stając się autentycznym świadkiem Chrystusa. Pod wpływem duchowości Bł. Karola de Foucauld zamieszkał w 1962 roku wśród najuboższych w Madrycie, w barakach „Palomeras Atlas” których nędza i cierpienie, jak uważał, są konsekwencją grzechu społeczeństwa. W 1964 roku spotyka się tam z Carmen Hernandez (absolwentka chemii, licencjat teologii). Po kilku latach, pobytu w tym środowisku formuje się pewna synteza kerygmatyczno-katechetyczna, która stanie się podstawą tego, co Droga Neokatechumenalna zaniosła na cały świat.

Droga Neokatechumenalna dotarła do ponad 100 krajów, istnieje ponad 40 tysięcy wspólnot. W Polsce jest ponad 1000 wspólnot (w naszej diecezji 17) w około 360 parafiach.

Zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez biskupów diecezjalnych Droga Neokatechumenalna włącza się też w działalność misyjną poprzez głoszenie katechez dla młodzieży i dorosłych w parafiach a także poprzez osiedlanie się całych rodzin w rejonach zdechrystianizowanych lub tam, gdzie Kościoła dotychczas nie było.

Owocem Drogi Neokatechumenalnej jest też ponad 70 seminariów misyjnych Redemptoris Mater, (m.in. w Warszawie), gdzie kształci się ponad 3000 alumnów z różnych stron świata (z naszej diecezji 3, w tym jeden naszej I Wspólnoty).

Wzorem Wspólnoty Neokatechumenalnej jest święta Rodzina z Nazaretu, gdzie Słowo Boże, które stało się Człowiekiem, dojrzewało wzrastając „w mądrości, w latach i w łasce” (Łk 2, 52). Proces tworzenia nowej wspólnoty zostaje zapoczątkowany poprzez uczestnictwo jej przyszłych członków w katechezach początkowych.

Droga Neokatechumenalna realizowana jest w małych wspólnotach przy parafiach w oparciu o trzy filary: Słowo Boże, Liturgię i Wspólnotę.

Członkowie wspólnot spotykają się raz w tygodniu na Liturgii Słowa, na niedzielnej Eucharystii (w sobotni wieczór) oraz co 4-6 tygodnie na Liturgii Pokutnej oraz konwiwencji (wspólna modlitwa – jutrznia i medytacja, krąg doświadczeń, Eucharystia).