Nowi ministranci

Dzisiejszej niedzieli, podczas Eucharystii o godz. 12.00, do grona Liturgicznej Służby Ołtarza dołączyli nowi ministranci.

Kandydaci na ministrantów, od dłuższego czasu spotykali się na specjalnych zbiórkach, prowadzonych przez br. Bogdana Kordka, na których poprzez wykłady i ćwiczenia praktyczne przygotowywali się do podjęcia posługi ministranta.
Nowi ministranci złożyli wobec zgromadzonych wiernych przyrzeczenie, że wszelkie, święte czynności liturgiczne będą wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra całej rodziny parafialnej. Wreszcie nadszedł ten moment, kiedy ubrali poświęcone alby i po raz pierwszy usługiwali kapłanowi przy ołtarzu w czasie Mszy świętej.
Bycie ministrantem to wielki zaszczyt, ale też pewne obowiązki i zadania. Ministrantura uczy bowiem odpowiedzialności i sumienności. Ministrant ma to być człowiek, na którym można polegać. Powinien więc być wzorowym synem, sumiennym uczniem, szlachetnym człowiekiem i wiernym wyznawcą Chrystusa.
Ministrant jest także w szczególny sposób wezwany do dawania świadectwa w otoczeniu, w którym przebywa. Reprezentuje bowiem nie tylko swoją osobę, ale także wspólnotę do której należy. Wszelkie uczynione przez niego dobro ubogaca wspólnotę, a wszelkie zło ją zubaża. Formacja duchowa Duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza jest szczególnie ważna, bowiem to wśród ministrantów i lektorów rodzi się najwięcej powołań kapłańskich.
I tak oto nowymi ministrantami zostali: Mikołaj Masternak, Mateusz Myszkowski, Adam Rowiński i Krzysztof Stępnik.
Miejmy nadzieję, że z roku na rok liczby te będę wzrastać, i nie zabraknie w naszej parafii młodych i gorliwych chłopców pragnących z całego serca służyć Bogu i Kościołowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *