Ogłoszenia duszpasterskie – XXVII Niedziela Zwykła – 2 października 2022 r.

 1. Pierwsze spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania i ich rodziców odbędzie się dzisiaj, o godzinie 18.00 w auli parafialnej.
 2. W tym tygodniu w Liturgii wspominamy:
  • we wtorek – Uroczystość św. Franciszka z Asyżu, diakona, założyciela Trzech Zakonów
  • w środę – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
  • w czwartek – Wspomnienie bł. Innocentego z Berzo, prezbitera 
  • w piątek – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Tego dnia swoje imieniny będzie obchodził br. Marek Wolter, kapelan w Świętokrzyskim Centrum Onkologii i opiekun Kół Żywego Różańca w naszej parafii. Msza św. w intencji Solenizanta o godz. 18.30.
 3. Przepełnieni wdzięcznością Bogu i ludziom, z wielką radością i franciszkańską prostotą zapraszamy, ukochani parafianie i sympatycy kościoła św. Franciszka z Asyżu, do wspólnego świętowanie Srebrnego Jubileuszu parafii i obecności Braci Kapucynów w Kielcach. Trzydniowe świętowanie rozpoczynamy dzisiaj podczas każdej Mszy św., słuchając kazań o naszym Patronie, które głosi br. Piotr Owczarz, przełożony klasztoru w Warszawie. Jutro, 3 października zapraszamy na wieczorną Mszę św. a po niej do przeżycia pięknego nabożeństwa Transitus wspominającego chwalebne przejście św. Franciszka z ziemskiego życia do domu Boga Ojca. We wtorek Msze święte z kazaniem o godzinie 8.00 oraz dodatkowa Msza św. o godz. 10.00. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego, oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej Dobrodziejowi naszej parafii i klasztoru śp. Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi. Uroczystości zakończymy pieśnią Pochwały Stworzeń św. Franciszka z Asyżu. 
 4. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek, podczas nabożeństwa różańcowego o godz. 17.45 będziemy się modlić o święte powołania kapłańskie i zakonne. W pierwszy piątek, od rana kapłani udadzą do chorych. Spowiedź dzieci o godz. 16.30, a następnie Msza św. dla dzieci o godz. 17.00.
 5. Pomódlmy się za naszych zmarłych braci, przyjaciół, krewnych i dobrodziejów, którzy wraz z nami tworzyli tę wspólnotę parafialną przez ćwierć wieku jej istnienia, także za poległych w obronie naszej Ojczyzny oraz zmarłych w trwającej wojnie na Ukrainie. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie…

Komunikat o diakonacie stałym i innych posługach w Diecezji Kieleckiej

Z głoszenia Ewangelii zrodził się Kościół. W Kościele Chrystus pozostał i nadal pełni w nim swoje zbawcze dzieło. Czyni to przez ludzi, obdarzając ich różnymi charyzmatami i powołując do różnych posług w Kościele. Jedne posługi ustanawiane są przez święcenia, a więc przez sakramentalne działanie Kościoła takie, jak święcenia biskupie, prezbiteratu i diakonatu zarówno jako etapu do święceń prezbiteratu czy jako diakonatu stałego. Inne natomiast posługi powierzane są świeckim: mężczyznom i kobietom, przez obrzęd ustanowienia ich lektorami, akolitami i katechistami. Każda z tych posług ma do spełnienia w Kościele określone posłannictwo i zadania.

Nie są to jednak posługi nowe. Obecne były w Kościele na przestrzeni jego długich dziejów. A tradycja diakonatu stałego sięga aż czasów apostolskich. To bogactwo posług w Kościele nic nie straciło na ważności i wartości, a wręcz przeciwnie, są dla Kościoła także dziś darem służącym realizacji jego posłannictwu w świecie. Wierność bowiem przeszłości i odpowiedzialność za teraźniejszość są nieodzownymi warunkami, aby Kościół mógł spełniać swoją misję w świecie. 

W odpowiedzi na zachętę Ojca Świętego Franciszka, chcemy podjąć w naszej diecezji przygotowania do rozpoczęcia formacji mężczyzn do diakonatu stałego, zarówno żonatych, jak i tych, którzy chcą pozostawać w bezżenności, a doświadczają łaski powołania do diakonatu. 

Niech Duch Święty udziela naszej diecezji daru nowych powołań do kapłaństwa i diakonatu stałego. Niech łaską dotknie serc kobiet i mężczyzn budząc w nich pragnienie podjęcia posługi lektoratu, akolitatu i katechisty. Niech Duch Święty natchnie łaską odwagi tych, których do posługiwania w Kościele wybiera. 

Z pasterskim błogosławieństwem

† Jan Piotrowski
BISKUP KIELECKI

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.