Okiem drona

Dzięki uprzejmości p. Artura Wilka, możemy podziwiać naszą parafię, kościół i klasztor z lotu ptaka. 

Pomódlmy się za naszą parafię.

Wszechmogący i miłosierny Boże!

Często gromadzimy się w naszej świątyni na modlitwie i sprawowaniu sakramentów. Czynimy to jako wspólnota

parafialna. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla tych, którzy ją tworzą – dla wiernych duszpasterzy. 

Polecamy Ci rodziny naszej parafii, niech będą silne Twoją mocą. Oddajemy Ci pod opiekę dzieci i młodzież, 

aby ich wzrastanie ku prawdziwej dojrzałości przebiegało zgodnie z Twoją wolą. 

Modlimy się za chorych, starszych i samotnych, abyś Ty sam był dla nich pociechą i umocnieniem. Twojej

łaskawości polecamy naszych kapłanów i prosimy o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Ze szczególną mocą

zawierzamy Ci tych, którzy nie przyjęli dotąd orędzia zbawienia, przemień ich serca i uczyń je miłymi Sobie.

Ojcze, przyjmij nasze pokorne oddanie się Tobie i błogosław naszej parafii. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.