Poświęcenie klasztoru

W sobotę, 21 września br. po uroczystej Mszy Św. wieczornej, której przewodniczył nasz Minister prowincjalny br. Tomasz Żak, został poświęcony nasz nowy klasztor.

Chcemy powierzać się opiece i wstawiennictwu św. ojca Pio – patronowi naszego klasztoru, aby ten klasztor z pomocą łaski Bożej wzrastał oraz by był dobrym miejscem dla tutejszej wspólnoty.