Tydzień Biblijny

W dniach 1-7 maja 2022 r. przeżywamy w Polsce XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny, którego motywem przewodnim jest hasło: “Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”.

Kościół w Polsce skupia swą tegoroczną medytację eucharystyczną na trzech darach zmartwychwstałego Chrystusa, którymi są: pokój, posłannictwo, świadectwo.

Dzisiejszej niedzieli szczególnie mocno postarajmy się o to, by sięgnąć po Pismo Święte i rozważyć Słowo Boże. Obchodzimy bowiem tzw. Niedzielę Biblijną, na którą przypada również Dzień Narodowego Czytania Pisma Świętego.

Celem tej inicjatywy jest ponowne odkrycie i pogłębienie znaczenia Słowa Bożego w życiu osobistym wiernych oraz w życiu całego kościoła. Tydzień Biblijny – czas refleksji nad Biblią, jest obchodzony od 2009 roku z inicjatywy Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II i co roku przebiega pod innym hasłem.

Zachęcamy do indywidualnej lektury i medytacji Słowa Bożego. Zachęcamy do zaangażowania się w jedną z grup apostolskich działającą przy parafii, w której odbywa się wspólnotowe czytanie i rozważanie Pisma Świętego, szczególnie zapraszamy na spotkania Grupy Biblijno – Maryjnej w poniedziałek na godz. 19.15 do salki 019 oraz Wspólnoty Biblijno – Formacyjnej „Drabina” dla absolwentów w poniedziałek o godz. 19.30 w sali Pod Kapciem.