Dzieci św. Franciszka

Logo-DŚFKolor1  To wspólnota powstała z myślą o młodszych uczestnikach spotkań Eucharystycznych. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 15 lat. Działa w dwóch sekcjach: muzycznej – jako „Schola św. Franciszka” i historyczno- krajoznawczej jako „Franciszkańscy Odkrywcy”. Celem wspólnoty jest odkrywanie Boga w otaczającym nas świecie, w historii naszego życia i w pięknie muzyki.

Spotkania dla sekcji muzycznej odbywać się będą w soboty o godzinie 10.00 (nauka śpiewu, kurs gitarowy itp.), a dla sekcji „Franciszkańskich Odkrywców” w soboty o godzinie 11.00.

Opiekunem DŚF jest br. Grzegorz Dudek