Triduum Paschalne

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE to jedna uroczystość. Rzymski kalendarz liturgiczny nie zna uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, ale Paschalne Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Pascha rozpoczyna się w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej, a kończy Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. Jest to jeden obchód, jedno święto, którego nie można i nie da się podzielić. Do sakramentu pojednania dobrze jest przystąpić jeszcze przed rozpoczęciem Świętego Triduum, abyśmy całe Święta paschalne mogli przeżywać z czystym sercem. Wielki Piątek i Wielka Sobota to czas na uczestniczenie w uroczyście sprawowanej Liturgii Godzin. To także czas na adorację krzyża i Najświętszego Sakramentu, to czas na osobistą modlitwę, lekturę Biblii i refleksję. 

WIELKI CZWARTEK 

W tym dniu sprawuje się Mszę Wieczerzy Pańskiej. Jest to pamiątka Ostatniej Wieczerzy, ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. W katedrach sprawuje się w godzinach przedpołudniowych Mszę Krzyżma, w czasie której gromadzą się kapłani wokół swojego biskupa i zostają poświęcone oleje krzyżma i chorych do udzielania Sakramentów.

Na zakończenie Mszy Wieczerzy Pańskiej następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do północy. W czasie jej trwania warto wyrazić Bogu wdzięczność za dar Eucharystii oraz rozważać ostatnie chwile z życia Chrystusa przed Jego męką i śmiercią.

WIELKI PIĄTEK 

W tym dniu obowiązuje nie tylko wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, ale także ograniczenie ilościowe (jeden posiłek do syta i dwa lekkie). Ten ostatni obowiązek spoczywa na wszystkich wiernych pełnoletnich, którzy nie przekroczyli jeszcze sześćdziesiątego roku życia. Zachęca się także do rozciągnięcia postu paschalnego na całą Wielką Sobotę. W Wielki Piątek Kościół nie celebruje Eucharystii, ale uroczystą Liturgię Męki Pańskiej, w czasie której rozważa zbawczą mękę Chrystusa oraz adoruje Jego krzyż.

WIELKA SOBOTA

Podobnie jak w Wielki Piątek, również w Wielką Sobotę Kościół nie sprawuje Eucharystii, ale trwa przy Grobie Pańskim, rozważając mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani. W dniu tym Kościół pogrąża się w ciszy, w modlitwie i poście, oczekując na Wielką Noc Zmartwychwstania Pańskiego. 

WIGILIA PASCHALNA 

Wigilia Paschalna to szczyt Świętego Triduum Paschalnego i całego roku liturgicznego. Jej celebrację należy rozpocząć po zachodzie słońca, a zakończyć przed świtem procesją rezurekcyjną. W tę Świętą Noc swoje oczekiwanie na Zmartwychwstanie Pańskie chrześcijanie wyrażali poprzez czuwanie na modlitwie. Także i nas wzywa do tego liturgia Kościoła.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Dzień ten niech wypełnią: uroczyste wielkanocne śniadanie, radość przebywania z rodziną, odwiedziny chorych, rodzinna modlitwa i dzielenie się przeżytą Paschą oraz Eucharystią. Święte Triduum Paschalne kończą uroczyste Nieszpory. 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.