Adoracja Najświętszego Sakramentu wspólnoty „Drabina”

Adoracja Najświętszego Sakramentu wspólnoty „Drabina”.