Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym

Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym jest zorganizowaną formą pomocy zmarłym będącym w czyśćcu. Członkiem może zostać każdy katolik, który pragnie przez post, jałmużnę, uczynki miłosierdzia, pomagać zmarłym.